NH3 Event 2021

ROTTERDAM, THE NETHERLANDS
June 3 & 4 2021

Stichting NH3 events

Stichting NH3events is opgericht in 2017 door Hans en Rianne Vrijenhoef met als doel om groene ammoniak onder de aandacht te brengen van het grotere publiek.

Stichting NH3event Europe heeft als doel om nieuwe technologieën op het gebied van ammoniak productie, ammoniak conversie alsmede applicaties van ammoniak aan geïnteresseerde bedrijven en personen te tonen. Door  sprekers uit te nodigen over de gehele wereld , die hun sporen hebben verdiend op het gebeid van technologie ontwikkeling, Research and Developement alsmede Operations en Business Development, staan de evenementen van de stichting al jaren in de belangstelling bij studenten, managers en researchers over de gehele wereld , met name die , die zich bezighouden in de meststoffenwereld , maar tegenwoordig meer en meer in duurzame energiewereld. Op een informele, prettige maar toch zakelijke omgeving, worden de diverse lezingen, poster presentaties, video's en demonstraties aan het aanwezige publiek getoond.

Na een eerste conferentie in De RDM locatie in Rotterdam is daarna gekozen voor de Diergaarde BLIJDORP als conferentieklocatie.

Deze locaties waren en zijn nog steeds uitstekende locaties gebleken om de internationale contacten op het gebied van ammoniak innovaties te onderhouden, te verstevigen en nieuw leven in te blazen. Netwerken op een nieuwe manier, tussen de haaien in een groene omgeving die past bij hetgeen waarvoor de stichting staat: innovatief, groen en met passie alle aspecten van ammoniak als (groene)  meststof alsook als groene energiedrager belichten en zodoende de toekomst van de duurzame ammoniakindustire verder vorm te geven.

Inmiddels heeft de Stichting NH3event Europe ook een samenwerking gestart met de Arab Fertiliser Association ( Egypte) om met name in het Midden-Oosten , samen met de AFA groene toepassingen en productie van de groene ammoniak in de regio onder de aandacht te brengen

NH3 Event 2021

Bekende politici, ammoniak experts alsmede Researchers worden jaarlijks uitgenodigd om hun nieuwste bevindingingen op het gebied van ammoniak in de ruimste zin van het woord toe te lichten. Niet alleen technsich , maar ook techno-commercieel en R&D gerelateerde sessies vormen een prettige mix van sprekers om na te denken over de toekomst van de ammoniakindustrie, en met name de groene ammoniakindustire en applicaties, maar ook andere vormen van ammoniak komen aan bod zoals  duurzaam geproduceerde ammoniak ( groen, blauw, paars en licht grijs). 

Netwerken -Lezingen - en meer...

Elke goede conferentie kent de lezingen, de forum discussies , de netwerksessies en de vergaderruimtes .

Maar in de Blijdorp Zoo is er de speciale sfeer van de wereld die aan je voorbij gaat als je voor, tijdens en na de sessies door de dierentuin kan wandelen met gelijkgestemde deelnemers, partners, concollega's , maar vooral ook klanten.

Dit geeft een extra dimensie aan het samen komen en ontwikkelen van nieuwe ideeen , plannen en oplossingen voor de hedendaagse milieuproblematiek, operatiemogelijkheden en nieuwe applicaties.

In de Corona tijd werden en worden nog steeds ook diverse workshops gehouden met betrekking to bepaalde thema's, zoals financiering van groene ammoniak projecten, safety systemen, veiligheid en perceptie van ammoniak in de wereld.

Door de Stichting NH3event Europe (al dan niet met inbreng van sponsors en de AFA) worden deze onderwerpen behandeld , meestal in 1 of 2 dagdelen  en op basis van TEAM's sessies ( videosessies) .